Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) ZR “Iz Nanine kujne”, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.domaciajvar.com

 

O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.domaciajvar.com obavlja u okviru registrovane delatnosti ZR “Iz Nanine kujne”, adresa za izjavljivanje reklamacije je: kontakt@domaciajvar.com

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu  www.domaciajvar.com

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice  www.domaciajvar.com smatra prodajom na daljinu.

- da roba koja se prodaje putem internet sajta  www.domaciajvar.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji; 

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- da su sve cene izražene sa uračunatim PDV-om;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem kurirske službe Daily Express, na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE.

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu  www.domaciajvar.com

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta  www.domaciajvar.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke.

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je sajt  www.domaciajvar.com dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt  www.domaciajvar.com

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA ARTIKLA.

- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani REKLAMACIJE.

 

S poštovanjem,                                  
ZR “Iz Nanine kujne”